Barna våre skal ha en trygg skolevei

I dag, mandag var det skolestart for veldig mange, noe som betyr at over 630 000 barn i grunnskolealder myldrer ut i rushtrafikken på vei til og fra skolen. Av disse er det mer enn 60 000 som er førsteklassinger, barn som enda ikke har rukket å bygge erfaring og forståelse av trafikken og som derfor må anses som våre aller mykeste trafikanter.

Heldigvis har en rekke tiltak de senere årene gjort at lang færre barn skader seg på vei til og fra skolen, dersom du sammenligner med tall fra noen år tilbake. Forskere ved Transportøkonomisk institutt publiserte i 2018 en rapport over personskadeulykker og dødsulykker for skolebarn. Rapporten tar for seg ulykker for barn i 1. til 10. klasse på vei til eller fra skolen i årene 2007 til 2016, og viser endringer i positiv retning. I 2007 ble 331 barn skadd eller drept på vei til eller fra skolen. I 2016 var tallet nede i 94 barn. Av disse ble to drept, 11 hard skadd og 81 lettere skadd. Med andre ord, vi ser en reduksjon på hele 70 prosent.

Haakon Olsen, daglig leder i Metrotek, er som alle andre selvfølgelig glad for at pilene peker den riktige veien, men sier samtidig at ved hjelp av stadig bedre støttefunksjoner og tekniske nyvinninger for sjåfører – vil vi sannsynligvis se enda bedre tall i fremtiden.

– Norge er best i verden på trafikksikkerhet, men vi kan bli enda bedre sier Olsen. Blant annet peker han på bruk av ny teknologi som en del av løsningen, spesielt løfter han frem aktiv blindsonevarsling til buss og lastebil som et sterkt virkemiddel.

– Det å kjøre buss eller lastebil i tett befolkede områder hvor det er mange barn er ikke enkelt, men med aktiv blindsonevarsling som Mobileye blir utfordringene ved manøvrering og drift av lange kjøretøy vesentlig færre, sier Olsen og legger til at blindsonen er alle yrkessjåførers største mareritt!

Olsen viser til at for eksempel to av ti dødsulykker på sykkel der kjøretøy er involvert, skjer på grunn av at sykkelen har havnet i kjøretøyets blindsone, ifølge tall fra Statens vegvesen i 2016. 46% av disse ulykkene skjer i kryss, og 78% av dødsulykkene skjer i fullt dagslys.

– Med tanke på hvor mange skolebarn som sykler eller bruker sparkesykkel til skolen, mener jeg at aktiv blindsonevarsling er en av de mest kostnadseffektive virkemidlene vi har for å verne om barna våre.  Mange skulle gjerne ønske seg at slikt utstyr var obligatorisk i yrkesbiler og busser nå, men slik er det dessverre ikke ennå. Men det er heldigvis mange av kundene våre som har oppdaget nytteverdien av blindsonevarsling og som nå får montert dette i alle sine kjøretøyer, avslutter han.

Ønsker du å vite mer? Les mer om aktiv blindsonevarsling her