Blindsonen er yrkessjåførens mareritt!

To av ti dødsulykker på sykkel der kjøretøy er involvert, skjer på grunn av at sykkelen har havnet i kjøretøyets blindsone ifølge tall fra Statens vegvesen i 2016. 46% av disse ulykkene skjer i kryss, og 78% av dødsulykkene skjer i fullt dagslys.

Når man legger til at de aller fleste av disse dødsulykkene skjer i byer og sentrum (56 % med fartsgrense 50 km/t og lavere) er det ikke rart at yrkessjåfører som kjører lastebil eller buss ofte sitter med hjertet i halsen. Marerittet for en sjåfør er å skade eller ta livet av en syklist fordi de oppholdt seg i bussens eller lastebilens blindsone.

De fleste av oss som eier en TV har sett innslagene fra «Del Veien»-kampanjen, hvor man demonstrerer hvor mange mennesker på sykkel som kan skjule seg i blindsonen på en lastebil. Når Statens Vegvesen gjorde forsøk, klarte man å skjule hele tretti syklister fra sjåførens oversikt.

Dette er riktignok tall som vil variere, da blindsonens størrelse er forskjellig fra biltype til biltype, og fra sjåfør til sjåfør ettersom sjåførens høyde er med å definere blindsonen.

Mange nye privatbiler som kjører på veiene i dag har blindsonevarsling. Sjåføren får et lys- og lydsignal om at noen beveger seg i bilens blindsone, og kan dermed lett forhindre sammenstøt. Man skulle derfor tro at slikt blindsonevarslingsutstyr også var obligatorisk i yrkesbiler og busser? Dessverre er det ikke slik enda, men dette er noe vi i Metrotek jobber hardt for å få på plass..

Et av produktene vi i Metrotek er skikkelig stolte av å forhandle, er Mobileyes aktive blindsonevarsling til buss og lastebil. Vi mener systemet er en sterk bidragsyter til å gjøre et hektisk bymiljø tryggere for alle, og jobben til alle yrkessjåførene i byen lettere.

Vi lot Bussmagasinet teste Mobileye Shield + -systemet for å se hvor effektivt det er. Resultatet kan du se i videoen under.