Et viktig bindeledd mellom systemleverandør og oppdragsgiver

ITxPT er en organisasjon som er åpne for interessenter i offentlig transport som utvikler anvendte standarder for kompatible «plug-and-play» tilkoblede- og back-Office IT-systemer for offentlig transport. Den åpne arkitekturen til ITxPT muliggjør kompatibilitet mellom systemer og enheter fra ulike leverandører og fleksibilitet for kunder til å skreddersy og oppdatere systemer for spesifikke behov til en betydelig lavere kostnad.

På denne måten åpnes leverandørmarkedet for mindre leverandører som øker konkurransen og gjør innovasjonen raskere. Enkelt sagt, kan ITxPT sammenlignes med Bluetooth som gjør det mulig med kompatibilitet mellom enheter eller Androids åpne arkitektur. Det skal lages en felles protokoll som alle skal forholde seg til. Dette er kongstanken for ITxPT.

Innen vi kommer dit er det fortsatt en del humper på veien. Om man ser tilbake på personbil og lastebil var det lenge snakk om å standardisere FMS-signaler for å gjøre det enklere for komponentleverandører å levere utstyr til bilen uavhengig av bilmerke. Heller ikke her har standardiseringen kommet helt i havn. Noe av det samme kan vi se i buss, der hver enkelt produsent av komponenter har sin protokoll på sine systemer. Utfordringen blir når man må gi ut sin protokoll for å kunne kommunisere med andre, eller avhengig av andres protokoll for å levere et komplett system til sin kunde.

En bussoperatør er derfor avhengig av at komponentleverandørene er åpne om sine protokoller for at kommunikasjonen skal flyte. Her vil ITxPTs standardprotokoll gjøre det mye enklere når en felles protokoll er på plass.

Tradisjonelt var det bussimportøren som leverte komponentene ferdig i bussen fra fabrikk. Det skjer i stor grad enda. Forskjellen er nå at bussoperatøren gjør direkte avtaler med nye aktører på markedet- systemleverandørene. Bussoperatørene ønsker fortsatt at alt av utstyr blir montert og levert fra fabrikk, men dette kan by på utfordringer dersom systemleverandør tilbyr hardwarekomponenter som ikke oppfyller fabrikkens strenge krav til godkjenninger og E-merkinger. En annen utfordring kan være vedrørende garanti på utstyr kjøpt av operatøren fra systemleverandøren montert av bussleverandøren – hvem har ansvaret for at alt fungerer når bussen skal settes i drift? Hvem har ansvaret for å drifte systemet i bussen? Hvem har ansvaret dersom noe ikke fungerer av hardware eller software i bussen? Hvem betaler eventuelt bøter som måtte fremsettes av oppdragsgiver dersom systemet ikke leverer data som kreves i anbudet? Dette er nye problemstillinger som tidligere ikke har vært like aktuelle, da IT i buss nå har blitt et mye mer komplekst tema.

Uavhengighet og nøytralitet har alltid vært Metrotek sin styrke i det markedet vi opererer i, og det skal vi fortsette med. For å ivareta alle parters interesser, har Metrotek etablert seg som et viktig bindeledd mellom operatøren og leverandøren av systemer til buss-bussimportøren og fylkeskommunen/oppdragsgiver. Metrotek skal tilby montering av utstyret, igangsetting/kvalitetssikring og overvåkning av systemet, vedlikehold og service, samt utdanning av nøkkelpersonell.

Nå som Metrotek tar en større rolle hos en systemleverandør, vil vi lokalt i Norge også hjelpe operatøren med å levere rett data til oppdragsgiver. Og vi vil hjelpe bussimportøren med å levere og håndtere et levende system som de i utgangspunktet har mindre kjennskap til da bussen i seg selv er deres kjerneområde. Metrotek er nå medlem av ITxPT for å hele tiden holder oss oppdatert, og innehar riktig kompetanse for å kunne hjelpe våre kunder og samarbeidspartnere.