Metrotek blir med i ITxPT-fellesskapet

Som medlem i ITxPT ITxPT får Metrotek tilgang til nyttig dokumentasjon, kompetansedeling og ITxPT laboratoriet. Et medlemskap i organsisasjonen er derfor svært nyttig for å få tilgang til den verdifulle erfaringsutvekslingen mellom medlemmene.

Les mer på ITxPTs egne nettsider