Metrotek kommer nå med en oppgradert utgave av PB3100

Enheten kan brukes på alkolåser som støtter FMS, deriblant Dräger som Metrotek er forhandler av.

Den nye løsningen vil kunne automatisere et sjåførbytte enten ved et ID-kort eller sjåførkort Når sjåføren logger seg av vil alkolåsen automatisk restille seg.

Ved hjelp av oppgraderingen kan vi også nå skille mellom hvilke typer hendelser som oppstår, i tillegg til å sende måledata direkte ved en hendelse enten ved mail eller SMS. Måledata viser seg å være et nyttig verktøy i rutinene som sier noe om i hvilken grad man skal agere på en hendelse.

Noen bedrifter har en rutine om at politiet skal varsles og påkalles ved en hendelse, dette fører automatisk til et førerkortbeslag. Noe som i et tilfelle der en promille på 0,23 er detektert kan virke som en overreaksjon, men ved promille på 0.89 er en helt rett handlemåte.

Til sammenligning; om man blir stoppet langs vei av UP vil man ved 0,23 i promille få beskjed om å vente i 15 minutter før man blåser igjen, innen den tiden vil mest sannsynlig nivået sunket til under lovlig grense. Utover dette er reaksjonsmønsteret til politiet normalt bøter helt opp til 0,50 i promille, er det mer enn dette, blir det førerkortbeslag.

Om man går tilbake til denne hendelsen med 0,23, har man med den nye løsningen også mulighet til å se i loggen til alkolåsen. Der kan man kanskje finne at en sjåfør i løpet av siste måneden har blåst 0,09 – 0,15 og 0,17 i promille hver mandag, noe som vil kunne være et godt grunnlag for bedriften å ta en samtale med sjåføren. Kanskje er det behov for hjelp?

Dersom årsaken til at en sjåfør ikke får start med alkolåsen på grunn av brukerfeil vil også dette kunne varsles med SMS eller mail (blåser for hardt, for kort osv.)

Til slutt er det også verdt å nevne at man ved hjelp av denne nye utgaven også har mulighet til å se hvilken programvare/software som finnes i låsen, noe man normalt kun kan se ved fysisk tilkobling til låsen med rett serviceutstyr.

På denne måten vil Metrotek nå kunne kalibrere et håndsett med rett software og sende ut der bussen er lokalisert, som et byttesystem. Dette vil ikke bare forenkle service, men også redusere kostnader forbundet med dette.