Metrotek starter med nytt produkt for avgassrensing

I  mange byer er det nå et krav om at alle busser som skal operere innenfor bysonen tilfredsstiller krav om Euro 6 standarden for avgassrensing. Nå vil Metrotek kunne tilby ombygging av busser med Euro 3, 4 og 5 til Euro 6 standard slik at de tilfredsstiller krav fra oppdragsgiver.

Ombyggingen vil imidlertid ikke komme inn i et eventuelt nytt og oppdatert vognkort og det er opp til oppdragsgiver hvorvidt de godtar ombyggingen som tilfredsstillende til anbudskrav eller ikke, da dette vurderes i hvert tilfelle. Noen oppdragsgivere har imidlertid godtatt at papirer med nye utslippsresultater etter ombygging fungerer som gyldig dokumentasjon. Dette bør uansett avklares i forkant av ombyggingene med den ansvarlige oppdragsgiver.