Munnstykker til alkolås

Metrotek kan nå tilby en oppbevaringsbeholder til alkolås-munnstykke.

Tanken bak en munnstykkeholder er at hver sjåfør kan ha sitt personlige munnstykke og selv ha ansvaret for dette. På denne måten tas det hensyn til hygiene (disse kan kokes og vaskes), Metrotek håper at disse munnstykkeholderne kan bidra til at forbruket av munnstykker går ned som igjen vil bidra til redusering av kostnader og således sparer naturen for plast.

Det kanskje viktigste argumentet for å bruke personlige munnstykker er imidlertid sikkerhetsaspektet. Har du noen gang tenkt på at munnstykket kan fungere som en ekstra startsperre? Dersom et kjøretøy står parkert med en alkolås uten munnstykke, vil det bli enda mer komplisert å iverksette et tyveri. Noe å tenke på nå som vi snakker om økt terrorberedskap …

Veiledende pris på denne munnstykkebeholderen er NOK 48,- per stk.