Nå blir alkolåsen sikrere

I den siste tiden har det vært skrevet en del vedrørende alkolås og bruk av disse. En sjåfør ble stoppet i kontroll, kjørende med en buss full av passasjerer – under påvirkning av alkohol. Alkolåsen var forbigått uten at det var avlagt blåseprøve.

Alkolåser fram til i dag har kun kunnet tilby varsling lokalt i bussen. Kun bussjåføren har kunnet vite at han har fått blokkering, og loggen fra alkolåsen har bare kunnet bli hentet ut en gang om året ved service.

Nå finnes det endelig en alkolås-alarmløsning som varsler ved hendelser enten via SMS eller e-post til oppnevnt ansvarlig. Hendelser hvor det er forsøkt blåst med promille eller hendelser der alkolåsen er forsøkt forbigått eller manipulert. Brukerfeil kan også forekomme.

Denne løsningen vil kunne automatisere et sjåførbytte enten ved et ID-kort eller sjåførkort i den digitale fartsskriveren. Når sjåføren logger seg av vil alkolåsen automatisk restille seg. Ved hjelp av denne nye løsningen kan vi også nå gjøre et skille på hvilke typer hendelser som oppstår, og i tillegg sende måledata direkte ved en hendelse enten via e-post eller SMS. Måledata viser seg å være et nyttig verktøy i rutinene som sier noe om hvordan man skal agere på en hendelse. Noen bedrifter har en rutine om at politiet skal varsles og påkalles ved en hendelse, noe som automatisk fører til et førerkortbeslag. I et tilfelle der 0,23 promille er detektert kan dette virke som en overreaksjon, men ved 0.89 promille være en helt riktig handlemåte.

Om man blir stoppet langs veien av UP vil man til sammenligning ved 0,23 i promille mest sannsynlig få beskjed om å vente i 15 minutter før man blåser igjen. Innen den tid vil nivået trolig ha sunket til under lovlig grense. Utover dette er politiets reaksjoner normalt bøter opp til en promille på 0,50, og førerkortbeslag ved høyere promille enn dette.

Om man går tilbake til denne hendelsen nevnt over med 0,23 i promille, har man i tillegg med den nye løsningen mulighet til å lese av loggen i alkolåsen. Der kan man for eksempel kanskje finne at det i løpet av siste måned er blåst 0,09 – 0,15 og 0,17 i promille hver mandag, et mønster som vil kunne være et godt intensiv for bedriften å ta tak i den aktuelle ansatte og iverksette hjelpetiltak. Dersom årsaken til at en sjåfør ikke får start med alkolåsen på grunn av brukerfeil, vil også dette kunne varsles med SMS eller e-post (blåser for hardt, for kort osv.)

Et annet tenkt scenario er sjåførbytte ved holdeplass – En sjåfør logger seg av systemet, alkolåsen restilles og ny sjåfør går på. Ny sjåfør logger seg på og får beskjed om å blåse i alkolåsen. Han klarer ikke få start da han blåser for hardt/for kort. Passasjerene på bussen får med seg at han ikke klarer å få en godkjent test av alkolåsen, og går ut fra at årsak er promille. Noen ringer busselskapet eller presse for å varsle/klage over at selskapet kjører med alkoholpåvirkede sjåfører. Med den nye løsningen fra Metrotek, kan busselskapet nå enkelt og raskt finne ut årsaken til at denne sjåføren ikke får start. Bussjåføren frifinnes for anklagen, klagen blir avvist og busselskapet kan istedet tilby sjåføren brukeropplæring i alkolås.

Til slutt er det også verdt å nevne at man ved hjelp av denne nye utgaven også har mulighet til å se hvilken programvare/software som finnes i låsen, noe man tidligere kun kunne se ved fysisk tilkobling til låsen med rett serviceutstyr. Med den nye løsningen vil Metrotek nå kunne kalibrere et håndsett med riktig software og sende ut der bussen er lokalisert, som et byttesystem. Dette vil ikke bare forenkle service på busser som geografisk er svært spredt, men også redusere kostnader for sluttkunden forbundet med dette.