Når sikkerhetstiltak blir farlig!

Så langt har vinteren vært relativt snøfri, i hvert fall for mange av oss. Men det er fortsatt bare februar, og vi har et innarbeidet uttrykk som heter «marsmeteren». Plutselig kommer snøen, og når den kommer så kommer det veldig mye på kort tid.

For at trafikksikkerheten skal ivaretas og for at samfunnet ikke skal stoppe helt opp, er vi derfor svært avhengig av at snøen måkes bort så hurtig som mulig. Måkebiler og traktorer kjører uten stans for å holde veiene snøfrie. Skiftene kan ofte bli lange og sjåførene blir trøtte. Kombinert med dårlig sikt, mørket og vanskelige blindsoner, kan det å være i nærheten av snømåkerne fort bli farlig.

Utfallet ble tragisk 20. februar 2018, da en kvinne på sykkel mistet livet etter å ha blitt påkjørt av en traktor som var ute og måket snø i et veikryss på Sandaker i Oslo. Kvinnen havnet i traktorens blindsone, og selv om traktoren holdt svært lav fart ble utfallet fatalt. Kvinnen omkom på stedet.

En familie har mistet en av sine kjæreste, og sjåføren som ble frifunnet for skyld, sitter igjen med enorm skyldfølelse. For blindsonen er og blir yrkessjåførens mareritt!

Kvinnen som omkom var syklist. To av ti dødsulykker på sykkel der biler er involvert, skjer på grunn av at sykkelen har havnet i kjøretøyets blindsone. Dette ifølge tall fra Statens vegvesen i 2016. 46% av ulykkene skjer i kryss, og 78% av dødsulykkene skjer midt på lyse dagen.

De aller fleste av disse dødsulykkene skjer i byer og sentrum (56 % med fartsgrense 50 km/t og lavere) Og det er ikke rart at yrkessjåfører som kjører lastebil eller buss ofte sitter med hjertet i halsen. Marerittet for en sjåfør er å skade eller ta livet av en myk trafikant fordi de oppholdt seg i brøytebilens, bussens eller lastebilens blindsone.

De fleste av oss har sett innslagene fra «Del Veien»-kampanjen, hvor man demonstrerer hvor mange mennesker på sykkel som kan skjule seg i blindsonen på en lastebil. Statens Vegvesens forsøk viste at man kan skjule hele tretti syklister fra sjåførens oversikt i blindsonen.

Dette er riktignok tall som vil variere, da blindsonens størrelse er forskjellig fra biltype til biltype, og fra sjåfør til sjåfør ettersom sjåførens høyde er med å definere blindsonen.

Svært mange privatbiler har i dag blindsonevarsling. Sjåføren får et lys- og lydsignal om at noen beveger seg i bilens blindsone, og kan dermed lett forhindre sammenstøt. Hvorfor er ikke slikt blindsonevarslingsutstyr obligatorisk i yrkesbiler og busser? Dessverre er det ikke slik enda, men vi i Metrotek jobber hardt for å få slik blindsonevarsling på plass. Vi mener slike systemer er en sterk bidragsyter til å gjøre et hektisk bymiljø tryggere for alle, og jobben til alle yrkessjåførene i byen lettere.

Les mer om aktiv blindonevarsling for yrkesbiler