Når skal vi koble til alkolåsen igjen?

12 mars i år erklærte WHO koronautbruddet som en pandemi, og vi gikk inn i en situasjon vi aldri tidligere har vært i her i Norge. Samme dag som WHO erklærte utbruddet som en pandemi, gikk norske myndigheter i likhet med mange andre land i gang med svært omfattende tiltak for å begrense skadevirkningene av virusutbruddet.

Heldigvis for Norges del kan det se ut som om de mange tiltakene har dempet smittespredningen og dempet sykdomsutviklingen i Norge. Det har likevel vært knyttet usikkerhet til valg av strategi underveis, vi har tross alt aldri opplevd liknende. I mange sammenhenger kan tiltakene ha vært ekstra strenge for å være på den sikre siden.

Og smittevernstiltakene har hatt konsekvenser for mye. Allerede 13 mars gikk Statens vegvesen ut med et vedtak om unntak for bruk av alkolås i busser og minibusser. Man fryktet at manglende bevissthet rundt korrekt bruk, hygiene og utskifting av munnstykker i verste fall kunne gjøre alkolåsen til en potensiell smittekilde. Unntaket er fortsatt gyldig og tidsubestemt.

Det finnes lite statistikk over promillekjøring blant yrkessjåfører i Norge, men en rapport fra Transportøkonomisk Institutt fra 2009 anslår at forekomsten av promillekjøring blant førere av tunge kjøretøy er lav i Norge. Anslagsvis mellom 0,005 og 0,25 prosent av all kjøring med tunge kjøretøy i Norge foregår med en promille over grensen på 0,2. Også blant førere av tunge kjøretøy innblandet i dødsulykker, er forekomsten av promillekjøring lav. Anslagsvis mellom 0,0 og 1,21 prosent.  Tallene er forholdsvis gamle, men det kan likevel gi en pekepinn på at det er lite alkohol på veiene blant yrkesbilsjåførene.

Likevel hører vi nå og da om sjåfører som kjører rundt med svært høy promille, og mange norske virksomheter har montert alkolåsen i alle sine kjøretøy. For eksempel har enkelte taxiselskaper montert i sine biler, og det jobbes med lovkrav som skal dekke hele næringen på sikt. I buss og minibuss er alkolåsen allerede påbudt. Nettopp for å forhindre at de få som velger å kjøre med promille skal kunne gjøre dette.

Det har nettopp vært skolestart for veldig mange, noe som betyr at over 630 000 barn i grunnskolealder myldrer ut i rushtrafikken. Mange av disse er også avhengig av buss for å komme seg til og fra skolen med skolebuss. Det er mange hensyn å ta, og dessverre er det slik at noen hensyn må veies opp mot hverandre.

Produsentene av alkolås mener at man ved hjelp av rutiner og utskifting av munnstykke, trygt kan bruke alkolåsen. Statens vegvesen frykter at dette ikke er tilfelle, og ønsker at alkolåsene fortsatt skal være frakoblet i bussene. Så enn så lenge må vi smøre oss med tålmodighet og støtte oss til at det tross alt er lite alkoholpåvirket kjøring blant bussjåfører i Norge. Og så får vi håpe det snart er tid for å koble alkolåsen på igjen.