Om Metrotek AS

Metrotek er en ledende leverandør av anerkjente produkter til buss, øvrig kollektivtrafikk og lastebil i Norge. Vi har ett samarbeid med buss og lastebils- importører, samt bussoperatører og tilbydere av kollektivtjenester over hele landet. Vi tilbyr våre kunder de beste produktene fra trygge og anerkjente leverandører, og leverer løsninger og kompetanse med god oppfølging.

Vi er sentralt lokalisert for håndtering av buss-importen i Norge og har et velfungerende ettermarked og byttesystem med god støtte fra våre leverandører. Metrotek er et viktig bindeledd mellom tilbydere av plattformløsning til buss, bussimportørene, bussoperatørene og oppdragsgiver. Vårt mål er å bidra til presis og lønnsom drift. Vi kjenner kollektivbransjen godt og vet at operatørselskapene daglig møter store krav. Krav til at rutene kjøres presist, at informasjonen til passasjerene er god og at reisen oppleves trygg og bekvem. Våre produkter, kunder og våre samarbeidspartnere er en del av denne hverdagen. Nettopp derfor tilbyr vi løsninger, kompetanse og oppfølging på en måte som gjør av våre kunder og oppnår maksimalt fokus på den daglige driften og dermed legger grunnlaget for en bedre og mer lønnsom drift.

Lurer du på noe?

Kontakt oss

Uavhengig og nøytral

Som uavhengig og nøytral aktør står vi fritt til å velge leverandører og produkter, eller vi støtter våre kunder der de allerede har valgt sin leverandør. Vi arbeider hele tiden for å være i stand til å tilby våre kunder de beste tjenester og produktene fra trygge og anerkjente leverandører.Vårt mål er å bidra til presis og lønnsom drift

Vi kjenner kollektivbransjen godt og vet at operatørselskapene daglig møter store krav. Krav til at rutene kjøres presist, at informasjonen til passasjerene er god og at reisen oppleves trygg og bekvem. Våre produkter er en del av denne hverdagen. Nettopp derfor tilbyr vi løsninger, kompetanse og oppfølging på en måte som gjør av våre kunder oppnår maksimal fokus på den daglige driften og dermed legger grunnlaget for en bedre og mer lønnsom drift.Med fokus på konstant utvikling

For å være i stand til å levere kvalitet og til å tilby optimale løsninger over tid, er vi avhengig av å få til et aktivt samarbeid med våre kunder. Vi vil derfor, sammen med de av våre kunder som har spesiell interesse, etablere et samarbeidsforum med målsetting hele tiden å være oppdatert på bransjens aktuelle behov. Gjennom resultatet av dette arbeidet vil Metrotek søke etter ny og bærekraftig teknologi som kan bidra til å gi våre kunder en effektiv hverdag og dermed bedre konkurransekraft.

Vi har et håp om at du etter å ha lest vår nettside sitter igjen med et inntrykk av Metrotek er et selskap som er tuftet på aktivt samarbeid mellom kunde og leverandør, og at nettopp et slikt samarbeid er et godt grunnlag for fremtidig utvikling.

Utvikling skapes av de som tror – hardt og lenge nok!