Oslo kommune utstyrer renovasjonsbilene med brannslukkingsutstyr

Det er ikke ofte det brenner i søppelbiler, men en gang iblant skjer det. Og sjansen er stor for at søppelbilen befinner seg midt inne imellom husene våre når det tar fyr. Som oftest er det heldigvis udramatisk.

På Kjelsås i Oslo i juni 2019, gikk det virkelig galt. En gassdreven renovasjonsbil tok fyr og ble raskt overtent. Brannen spredte seg til bebyggelsen rundt og innen brannvesenet hadde slukket brannen, var et hus, en bil og en garasje totalskadd. Brannen hadde også forårsaket en gressbrann som måtte slukkes. Ettersom bilen gikk på gass, var det også lenge snakk om potensiell eksplosjonsfare.

Nå har Oslo kommune gjort en bestilling på 22 nye renovasjonsbiler fra Bertel O. Steen. 4 av disse bilene er allerede levert. Som ett av tildelingskriteriene ba kommunen leverandørene presentere brannhindrende løsninger. Bertel O. Steen tilbød Fogmaker levert av Metrotek AS på samtlige biler. Metrotek har gjort en Forhandleravtale med Bertel O. Steen. Med denne avtalen kan nå Bertel O. Steen montere anlegg i bilene til sine kunder og drive service og support på dem.

Fogmaker er kort sagt et system basert på vanndamp som monteres i motorrommet og på andre kritiske steder ellers på bilen. Systemet har en sentral vanntank plassert mellom førerhuset og påbygget som det går rør ut fra til dyser som spruter ut veldig fin vanndamp som kjøler ned varme deler og fortrenger oksygen ved brann.

Systemet er meget effektivt og medfører et temperaturfall på hele 734 grader C i løpet av 10 sekunder. Metoden er uskadelig for mennesker, maskiner og for miljøet. Mer enn 160 000 anlegg er levert siden 1995 og systemet har oppnådd flere internasjonale godkjenninger, blant annet Bureau Veritas, Swedish Fire Protection, Association SPB 128 og FIA.

Svein R. Hetland er kvalitets- og kontraktsansvarlig ved innsamlingsavdelingen i renovasjonsetaten.  Han kan fortelle at det riktignok ikke går rør fra systemet inn i renovasjonspåbygget, ettersom det er så mye bevegelse der inne at systemet med stor sannsynlighet ville blitt skadet. Dermed vil ikke systemet kunne slukke brann som starter inne i påbygget. Men dersom brannen oppstår inne i søppelrommet, klarer man som regel greit å begrense brannen til man får hjelp av brannvesenet til slukningsarbeidet. Tar det derimot fyr i motorrommet utvikler brannen seg ofte mye raskere, og blir raskt kritisk.

– Branner av det omfanget man så på Grefsen forekommer svært sjelden, men konsekvensene forbundet med en slik brann både i form av materielle skader, men også potensialet for personskader, gjør at det er enkelt å forsvare den relativt sett lille ekstrakostnaden forbundet med innstallering av et slikt system. I tillegg tar det fort mer enn ett år å anskaffe en ny renovasjonsbil for å erstatte den som brenner opp, noe som igjen kan få konsekvenser for innsamlingen av avfall og hvordan vi drifter. Å leie inn en bil midlertidig inntil vi får anskaffet en ny koster fort langt mer enn installeringen av selve systemet, sier Hetland

Hetland sier han forstår det slik på Bertel O. Steen at Oslo kommune var den første kunden deres som fikk montert dette systemet så de har også begrenset erfaring med det.

– Den virkelige effekten vil vi først få oppleve den dagen vi eventuelt får en brann, men det beste er jo selvfølgelig om vi klarer å unngå en brann i utgangspunktet, sier han.

 

Bertel O.Steen er Norges største nyttekjøretøyforhandler på Mercedes Benz og Fuso Trucks. I dette segmentet inngår en rekke spesialkjøretøyer, blant annet gassdrevne renovasjonsbiler. Garantiansvarlig ved Bertel O.Steen, Per Einar Høydal sier at de etter brannen i 2018 har hatt fullt fokus på brannsikkerhet.

-Brannsikkerhet tar vi på alvor, og vi ønsker å tilby kundene ny montering og service. I 2019 og 2020 skal vi levere 22 biler med Fogmaker. Vi fikk en god dialog med Metrotek som resulterte i en forhandleravtale, etterfulgt av god opplæring på de to første bilene, sier han.