Produkter > Branndemping

Branndemping

Fogmaker er et automatisk branndempesystem som er basert på vanntåke. Det har unik effekt, og er miljømessig gunstig. Systemet er meget effektivt og medfører et temperaturfall på hele 734 grader C i løpet av 10 sekunder! Ved å bruke vanntåke ved brann, har det vist seg at behovet for rensing av motorrom etter branntilløp er minimalt. Metoden er uskadelig for mennesker, maskiner og for miljøet. Mer enn 160 000 anlegg er levert siden 1995 og systemet har oppnådd flere internasjonale godkjenninger, blant annet Bureau Veritas, Swedish Fire Protection, Association SPB 128 og FIA.

Slukkemiddelflaske 1 liter vann omdannes til 1700 liter vanndamp. Vanndampen omdanner vanninnholdet i luften som dermed hindrer tilførsel av oksygen. Slukkemiddelflasken kan leveres i størrelse fra 4 til 7,8 liter og kan seriekobles for større slukkemiddelkapasitet ved behov.

Detektorflaske Detektorflasken er basert på Hydro Pneumatisk teknikk hvilket sikrer automatisk start av slukkeprosessen.

Detektorslange Monteres i motorrommet og er koblet mellom detektorflasken og slukkemiddelflasken og sikrer at hele anlegget løser ut ved brann.

Slukkekrets Denne er plassert i motorrommet på en måte som sikrer optimal slukkedekning.

Slukkedyser Dysene skaper mikrodråper som har en gjennomsnittlig størrelse på 50 um. 8000 mikrodråper dekker en diameter på 1 mm.

Brannvarslingsalarm Alarmen leveres med både lys- og lydsignal for optimal varsling. I tillegg kan alarm kobles på et flåtestyringssystem.

Lurer du på noe?

Kontakt oss