Produkter > Overvåkning og passasjertelling (CCTV og APC)

Overvåkning og passasjertelling (CCTV og APC)

I offentlig transport er sjåførens og passasjerenes sikkerhet viktig. Videoovervåking er et godt verktøy for å sørge for god sikkerhet om bord. Videoovervåking kan også bidra til å finne årsaken til ulykker og nestenulykker, og kan være til god hjelp i nødssituasjoner.

Moderne kameraer fra r2p er perfekte for overvåkning i offentlig transport. R2ps nye kameraserie gjør det mulig å fokusere i fire forskjellige retninger samtidig. På denne måten reduseres både hardware og datamengden betraktelig. Færre kabler og kortere installasjonstid fører også til lavere kostnad.

Passasjertellesystemer med moderne 3D-teknologi gjør det mulig å telle passasjerer nøyaktig, og er ikke påvirket av lys og vær. Systemet skiller mellom passasjerer og andre objekter som for eksempel bagasje.

Ved å sammenligne data fra passasjertelling med antall solgte billetter kan du få en oversikt over antall kjøpte billetter målt opp mot antall personer på bussen. Dette vil igjen gjøre det enklere å iverksette tiltak for å forhindre at passasjerer reiser uten billett.

Passasjertellingssystemer gir deg også muligheten til å optimalisere passasjerantall. Du kan bruke dataene til se hvor hvor langt passasjerene reiser, hvilke ruter som er lønnsomme, og hvilke som er mindre lønnsomme. Det blir også enklere for operatørene å vite hvilke busser som skal betjene hvilke linjer til hvilke tider. Er det lite belegg på en linje, kan man sette inn en 12 meters buss i stedet for en stor leddbuss.

Når du velger r2p, velger du produkter og systemer som er basert på høy grad av kundetilpasning. Recordere og kameraer er utviklet for å tåle varierende forhold både når det gjelder temperatur, vibrasjoner og annen mekanisk slitasje og er sertifisert i henhold til EN 50155 (Europeisk standard for utstyr montert i rullende materiell).

Produkter fra r2p oppfyller kravene til siste versjon av ITxPT-standard.

Produktene kan settes sammen i varierende systemer som både registrerer, lagrer, sender og analyserer hendelser. Dette gjelder systemer som omfatter mobil overvåking, passasjertelling, passasjerinformasjon og flåtestyring. BaaS (Bus as a Service) generelt. Et bredt utvalg av produkter som er kompatible med hverandre og som registrer, sender og lagrer hendelser.

 

Mobil overvåking

  • Levende bildetransmisjon (WLAN, 3G)
  • Recorder med kun 8 watts strømforbruk
  • Temperatursoner mellom -40C og +85C
  • Høyoppløselige bilder

Passasjertelling

  • Mer enn 95% tellenøyaktighet
  • Kompakt design, lite strømforbruk
  • Dataoverføring via WLAN, UMTS
  • Integrasjon mot mobil overvåking

 

Lurer du på noe?

Kontakt oss