Prøveprosjekt med bakovervendt barnesete

VKT Vestfold kollektivtrafikk gjennomfører nå et prøveprosjekt med bakovervendt barnesete. Prøveprosjektet er finansiert av tidligere Vestfold kommunes trafikksikkerhetsutvalg.

Nå har halvpartene av bussene som kjører linje 1 fått barnesete, og små barn opp til 18 kg kan reise bakovervendt i trepunktssele i et sete som er ferdig montert i bussen.

Christel Reinertsen i Team Marked og utvikling ved Vestfold kollektivtrafikk, sier strekningen Linje 1 ble valgt ut som mest aktuell fordi den dekker store deler av tidligere Vestfold og kjører på veier med høy fartsgrense. Faktisk tar turen totalt to og en halv time dersom du reiser hele strekningen mellom Stavern og Horten.

Reinertsen sier at de har fått gode tilbakemeldinger fra både sjåfører og kunder på prosjektet. Og de har fått mange hyggelige kommentarer på Facebook for dette.

Men enn så lenge er det som sagt bare halvparten av bussene som har setene, og reisende må ta kontakt med VKT for å høre hvilke avganger som kjører med de nye setene, noe som kan være litt tungvint for den reisende.

Slike seter koster penger, og Reinertsen sier det er viktig med øremerkede midler til slike prosjekter. I tidligere Vestfold har alle busser setebelter, også bybussene, men ikke alle har 3 punkts belter og derfor heller ikke alltid muligheter til å feste medbragte bilseter. Hun sier de ser nærmere på muligheten for å inkludere slike bakovervendte seter i fremtidige anbudsrunder.