Metrotek – den lokale partneren i Norge

Metrotek er en støtte og bindeledd både for operatør, oppdragsgiver og systemleverandør. Som medlem i ITxPT organisasjonen vil vi alltid være oppdatert på nyheter og teknologi. For å være i stand til å levere kvalitet og til å tilby optimale løsninger over tid, er vi avhengig av å få til et aktivt samarbeid med våre kunder og samarbeidspartnere. Gjennom resultatet av dette arbeidet vil Metrotek søke etter ny og bærekraftig teknologi og løsninger som kan bidra til å gi våre kunder en effektiv hverdag og dermed bedre konkurransekraft.

Vi tilbyr:
• Førstelinje support på et helt system bestående av en eller flere systemleverandører – Service Level Agreement (SLA)
• Drift – Overvåkning – Vedlikehold – Support
• Kurs og opplæring av nøkkelpersoner
• Kort responstid ved behov
• Komplette serviceavtaler på drift av hele systemet

Vi er nøytrale, og vi er lokale!