Stemmer det egentlig at alle branner i tunge kjøretøy starter i bremsene?

Det er en allmenn oppfatning om at branner i tunge kjøretøy starter i bremsene. Men faktiske rapporter fra havarikommisjonen, viser en tydelig trend på at branner også starter i hydraulikk og i motorrommet.

Disse brannene er langt vanskeligere å slukke eller holde nede uten riktig utstyr, og sjansen for at en brann blir fatal er dermed vesentlig større. Nedenfor gjengir vi noen eksempler fra havarikommisjonens rapporter:

 

Rapport om brann i vogntog på RV 23, Oslofjordtunnelen, 23. juni 2011

Brannen i vogntoget oppstod som følge av motorhavari. Faresituasjonen for trafikantene ble forsterket av at tunnelens sikkerhetsutrustning og beredskapsløsning ikke var tilstrekkelig tilrettelagt for selvredning …

Referanse: https://www.aibn.no/Veitrafikk/Rapporter/2013-05

 

Rapport om brann i vogntog på RV 7 i Måbøtunnelen 19.mai 2016

To hydraulikkslanger på trykksiden som inngikk i det hydrauliske styresystemet for tilhengeren hadde slitasjeskader og det ble påvist hull i en av disse slangene. Hull på hydraulikkslangen medførte at olje sprutet på varme flater på eksossystemet, som igjen førte til hurtig antenning av hydraulikkolje slik at vogntoget begynte å brenne.

Referanse: https://www.aibn.no/Veitrafikk/Avgitte-rapporter/2017-07

 

Rapport om brann i vogntog på RV 23, Oslofjordtunnelen 5. mai 2017

Brannen i vogntoget oppstod som følge av motorhavari, lik brannen i Oslofjordtunnelen i 2011 …

Referanse: https://www.aibn.no/Veitrafikk/Avgitte-rapporter/2018-04

 

Når slike branner oppstår, blir et vanlig seks kilos pulverapparat til liten nytte, og brannen kan lett få utvikle seg. Hadde kjøretøyet vært utrustet med et automatisk brannslukningssystem fra Fogmaker, hadde antakelig brannen aldri fått muligheten til å bli stor og farlig.

Metrotek er forhandler av det effektive og automatiserte brannslukkingssystemet Fogmaker. Fogmaker er basert på vanntåke og har en unik effekt. Systemet er meget effektivt og medfører et temperaturfall på hele 734 grader C i løpet av 10 sekunder. Fjerner man alle faktorer for at en brann skal kunne oppstå som oksygen, temperatur og brennbart materiale, hindrer man brannen i å utvikle seg – og følgelig hindrer den i å spre seg. Dessverre finnes det i dag ingen krav til automatisk brannslukkingssystem i lastebil per i dag.

Heldigvis er det mange selskaper som allerede har valgt å installere brannslukkingssystem på sine egne biler. Dette er en god forsikring mot at liv skal gå tapt, dessuten er det svært dårlig reklame for selskapet dersom en lastebil med deres logo skulle stå i full fyr i en tunnel. Ta kontakt med oss for mer informasjon om Fogmaker, se videoen nedenfor eller du kan lese mer her.