Torghatten Buss satser på aktiv blindsonevarsling

I bildet: Nils Arne Nilsen, Odd Hermann Kristiansen og Rune Hansen fra Torghatten Buss AS, og Tone Hauge fra Metrotek AS

Torghatten Buss AS har gått til storinnkjøp av busser til oppstart i Sør-Troms, 1.mai 2020. Av totalt 61 busser, valgte Torghatten i tillegg å utruste 48 busser med aktiv blindsonevarsling, Mobileye Shield+. De nye bussene skal kjøre ruter blant annet i Harstad sentrum og omegn. Selv om aktiv blindsonevarsling i utgangspunktet ikke var et krav fra Troms Fylkes Trafikk i det opprinnelige anbudet, har Torghatten likevel besluttet å utstyre alle busser som skal kjøre i bybilde med aktiv blindsonevarsling fra Mobileye.

Dette har de gjort fordi de er svært opptatt av sikkerheten til myke trafikanter som fotgjengere og syklister i trafikken, men selvfølgelig også av hensyn til sjåførene som kjører bussene. De siste årene har det vært flere alvorlige ulykker mellom større kjøretøy og myke trafikanter der de mye trafikantene har havnet i blindsonen, spesielt syklister har vært utsatt. Nå som Harstad ønsker å legge til rette for økt sykkelbruk i bybildet, øker også faren for at syklister havner i blindsonen. Torghatten Buss gjør med dette grepet, alt de kan for å minimere risikoen for at slike ulykker skal skje.

Trygg Trafikk synes det er svært gledelig at Torghatten Buss nå velger å installere blindsonevarsling i bussene.

– Dette blir standard i nye busser fra 2022, men det er viktig å få dette installert i busser som allerede er i trafikk i dag. Dette systemet bidrar til økt sikkerhet for gående og syklende og gjør arbeidsdagen for sjåførene bedre, fordi de lettere får oversikt over trafikken rundt seg. Vi håper flere selskaper følger etter Torghatten Buss sier Tori Grytli, Fagsjef i Trygg Trafikk.

Kort fortalt fungerer blindsonevarselen slik at sjåføren får varsel i form av blinking i display i a- stolpen når det er myke trafikanter i blindsonen. Ved fare for kollisjon vil denne varsle med både blinking og lydvarsel. Mobileye varsler når fotgjengere og syklister kommer inn i blindsonen for et større kjøretøy. Sensorene er montert bak på kjøretøyet og i frontruten.  I videoen nedenfor kan du se hvor effektivt Mobileye blindsonevarsling fungerer.